Vilka vi är

Vi är tre personer som spelar musik. Gareth Williams sjunger och spelar gitarr. Gerhard Andersson spelar gitarr och sjunger han med. På bas har vi Mikael Nyqvist. Gerhard kan ibland trumma på en cajun och tuta i en kazoo.
Namnet Obstipation har vi av nostalgiska skäl (se historik). Mikael och Gerhard spelade i sin ungdom i ett litet punkband med det namnet. Nu spelar vi populärmusik och covers. Vi uppträder på restauranger och kalas.