Vilka vi är

Vi är tre personer som spelar musik. Gareth Williams sjunger och spelar gitarr. Gerhard Andersson spelar gitarr och sjunger han med. På bas har vi Mikael Nyqvist. Gerhard och Gareth kan ibland trumma på en cajun.
Namnet Obstipation har vi av nostalgiska skäl. Mikael och Gerhard spelade i sin ungdom i ett litet punkband med det namnet. Nu spelar vi populärmusik i stort.